Гаранция

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Всички продукти, предлагани от Mobile1.bg са нови, в оригинални опаковки със съответния гаранционен срок, определен от производителя и съгласно Закона за Защита на Потребителите.
При доставка на продукт от нашия онлайн магазин получавате касова бележка от посочената куриерската фирма, която служи като гаранционна карта. Пазете касовата бележка до изтичането на гаранционния срок според датата, посочена в нея.

ВАЖНО:

 • Гаранционен срок за физически лица – 24 месеца
 • Гаранционен срок за юридически лица – 12 месеца

1. Гаранцията започва да тече от датата на закупуване (получаване от куриерската фирма от купувача или упълномощено трето лице).

2. Гаранцията е валидна само на територията на Република България. Гаранцията се ползва единствено от отбелязания собственик, посочен в касовия бон.

3. Гаранцията се признава от упълномощените сервизи само срещу представяне на настоящата гаранционна карта (ако има издадена такава) и касова бележка от куриерската фирма. Дефектиралата стока се представя в оригиналната си опаковка.

4. Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност като батерии, консумативи, аксесоари и други. От хигиенни съображения, свързани със здравето на нашите служители преди да ни донесете за гаранционно обслужване съответните продукти задължително следва да ги почистите детайлно. В противен случай гаранционното обслужване може да Ви бъде отказано или да бъде начислена такса за почистване. 

5. Отказ от гаранционно обслужване
Гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:

 • При липса на касова бележка от избраната куриерска фирма, несъответствие между данните в документите и самата стока, опит за подправяне на касовата бележка, следи от отлепяне на стикера с фабричен номер.
 • Когато не са спазени условията за експлоатация, съхранение и транспорт.
 • Когато е правен опит за ремонт, монтаж, демонтаж, модификация по стоката, неправилно направен софтуерен ъпдейт, опити за поправки и софтуерни промени или инсталации от потребителя или интервенции от неупълномощени лица и фирми.
 • Всички случаи на повреди, причинени от неправилна употреба, неправилно свързване към електрическата мрежа, изпускане, удар, неправилно съхранение, заливане с течности, механични или ел. претоварвания, неизправности в захранващата мрежа, токови удари, природни бедствия /гръмотевици, наводнения, пожар/ , зареждане с неоригинални зарядни устройства или други външни въздействия извън контрола на Производителя, Вносителя, Търговеца или Сервиза.
 • Вносителя, търговеца и сервизът не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби вследствие на дефекта на стоката или престоя и в сервиза.
 • Дефектирала стока се доставя в оригиналната си опаковка. В противен случай сервизът /търговецът/ не носи отговорност за козметични повреди по корпуса вследствие на престоя в сервиза.
 • В случай на повреди поради неправилна експлоатация
 • Всички външни части, които могат да бъдат увредени или износени от клиента по време на нормална експлоатация
 • Козметични дефекти на корпуса и клавиатурата
 • Дълготрайността на батерията и нейните характеристики зависят изцяло от спазването на правилата за експлоатация, предписани от производителя.

6. Гаранцията отпада при възникнал дефект по вина на клетъчната мрежа.

7. При рекламация приложете касовата бележка и по възможност гаранционната карта, ако има издадена такава. В противен случай гаранцията на апарата е невалидна.

8. На поправен или подменен продукт не се дава продължен или подновен гаранционен срок.

9. При постъпване в сервиза на фирмата рекламацията се вписва в регистъра на рекламации и копие на последното се изпраща на посочения имейл адрес на клиента. Максималният срок за отстраняване на повредата е 30 календарни дни от датата на приемане на апарата. При постъпване на уред в сервиза, фирмата не предоставя оборотен апарат на клиента.

10. Ако след третия гаранционен ремонт уредът отново има дефект, клиентът може да поиска подмяна на продукта с нов или връщане на сумата по банков път. Ако същият модел не е наличен, търговецът може да изпрати по-нов модел.

11. Транспортните разходи при гаранционно обслужване са за сметка на продавача и се извършват с куриерска фирма Speedy. Клиентът може да изпрати продукта от офис на куриерската фирма или да направи заявка за посещение на куриер до своя личен адрес. За заявка на куриер е нужно клиентът да извести продавача на e-mail: sales@mobile1.bg с данните за изпращане на продукта. Ако клиентът избере метод за доставка, различен от посочения от продавача, първият поема куриерските разходи. Ако в такъв случай разходите са посочени за сметка на продавача, той запазва правото си да изиска възстановяване на сумата.

12. Повредата на стоката в рамките на гаранционния срок не е автоматично основание за подмяна с нова.

13. Рисковете по доставката до сервиза и обратно са за сметка на купувача. Стоката трябва да е надлежно опакована, в противен случай фирмата не носи отговорност при транспортирането и.

14. Фирмата и сервизът не носят отговорност за пропуснати ползи и загуби в следствие на дефектна стока и престоя на същата в сервиза.

15. Фирма Мобайл 1 ЕООД не извършва ремонт или сервизиране на стоки с изтекла или невалидна гаранция.

16. Гаранционното обслужване може да отпадне:

 • При опит за свързване към електрическа мрежа на уреди със специални изисквания за свързване, без да са спазени нужните параметри за свързване, зададени в инструкциите за употреба или в сайта на търговеца.
 • При опит за свързване към електрическата мрежа на уреди със специални изисквания за свързване от неоторизирано лице, което няма нужната квалификация и умения.
 • За да се признае гаранционно обслужване на дефектни електроуреди (честотни инвертори и регулатори), които изискват специално свързване към електрическата мрежа, е нужно:
  • Ако физическо лице е извършило електромонтажа, изпратете:
   1. видеоклип, доказващ нужните параметри (напрежение, ток, правилно зададени настройки) за правилното функциониране на устройството;
   2. видеоклип, показващ напрежението на електрическата мрежа; снимки на свързания към електрическата мрежата уред с ясно видими проводници и фазомер, доказващ кой от тях е фазата (фазите при трифазно свързване);
   3. информация в писмен вид кой цвят проводник към коя клема на уреда е свързан, както и подробна информация какво се е случило при дефект или изгаряне на уреда.
  • Ако юридическо лице е извършило свързването са нужни:
   1. данни за фирма изпълнител
   2. документ, удостоверяващ, че фирмата може да извършва електромонтажни услуги, електротехник с не по-малко от четвърта квалификационна група
   3. копие от документ (касова бележка или фактура) за извършената услуга по електромонтаж.
 • Информацията може да бъде изпратена на e-mail адрес: sales@mobile1.bg

На по-ниска цена предлагаме още разопаковани продукти и продукти с нарушена опаковка. Това е винаги изрично описано в продуктовото описание.

Настоящите гаранционни условия не ограничават правата на потребителя съобразно Българското законодателство.