Гаранция

ГАРАНЦИЯ И РЕКЛАМАЦИИ

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Всички продукти, предлагани от Mobile1.bg са нови, в оригинални опаковки със съответния гаранционен срок определен от производителя и съгласно Закона за Защита на Потребителите!
При доставка на продукт от нашия онлайн магазин, получавате касова бележка от посочената куриерската фирма, която служи като гаранционна карта. Пазете касовата бележка до изтичането на срока посочен в нея.

ВАЖНО:

 • Гаранционен срок за физически лица – 24 месеца
 • Гаранционен срок за юридически лица – 12 месеца

1. Гаранцията започва да тече от датата на закупуване.

2. Гаранцията е валидна само на територията на Република България.

3. Гаранцията се признава от упълномощените сервизи само срещу представяне на настоящата гаранционна карта (ако има издадена такава) и касова бележка от куриерската фирма. Дефектиралата стока се представя в оригиналната си опаковка.

4. Гаранцията се ползва единствено от отбелязания собственик, посочен в касовия бон!

5. ГАРАНЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ ОТПАДА:

 • При опит за свързване към електрическа мрежа на уреди без да са спазени нужните параметри за свързване, зададени в инструкциите за употреба или в сайта на търговеца.
 • При опит за свързване към електрическата мрежа от неоторизирано лице, което няма нужната квалификация и умения.
 • При липса на дори едно от горепосочените условия, гаранцията на продукта отпада. Информацията може да бъде изпратена на e-mail адрес: sales@mobile1.bg
 • При опит за извършване на ремонт от неоторизирано лице
 • В случай на повреди поради неправилна експлоатация
 • Всички външни части, които могат да бъдат увредени или износени от клиента по време на нормална експлоатация
 • Гаранционният срок на литиево-йонни батерия е 6 месеца
 • Козметични дефекти на корпуса и клавиатурата
 • Акумулаторни батерии и зарядно устройство
 • Антена, аксесоари, слушалки и допълнителни принадлежности
 • Мултимедийна карта
 • Дълготрайността на батерията и нейните характеристики зависят изцяло от спазването на правилата за експлоатация, предписани от производителя.
 • За да се признае гаранционно обслужване на дефектни електроуреди, които изискват специално свързване към електрическата мрежа, е нужно:
  • Ако физическо лице е извършило електромонтажа, изпратете:
   • копие от дипломата на лицето, което е извършило монтажа – минимум завършено средно образование с професионална квалификация по електротехника или електроника.
   • видеоклип, доказващ нужните параметри (напрежение, ток, зададени правилно параметри) за правилното функциониране на устройството;
   • видеоклип, показващ напрежението на електрическата мрежа; снимки на свързания към електрическата мрежата уред с ясно видими проводници и фазомер, доказващ кой от тях е фазата (фазите при трифазно свързване);
   • информация в писмен вид кой цвят проводник към коя клема на уреда е свързан, както и подробна информация какво се е случило при дефект или изгаряне на уреда.
  • Ако юридическо лице е извършило свързването са нужни:
   • данни за фирма изпълнител
   • документ, удостоверяващ, че фирмата може да извършва електромонтажни услуги, електротехник с не по-малко от четвърта квалификационна група
   • копие от документ (касова бележка или фактура) за извършената услуга по електромонтаж.

6. ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
Гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:

 • При липса на касова бележка от избраната куриерска фирма, несъответствие между данните в документите и самата стока, опит за подправяне на касовата бележка, следи от отлепяне на стикера с фабричен номер.
 • Когато не са спазени условията за експлоатация, съхранение и транспорт.
 • Когато е правен опит за ремонт, монтаж, демонтаж, модификация по стоката, неправилно направен софтуерен ъпдейт, опити за поправки и софтуерни промени или инсталации от потребителя или интервенции от неупълномощени лица и фирми.
 • Всички случаи на повреди, причинени от неправилна употреба, неправилно свързване към електрическата мрежа, изпускане, удар, неправилно съхранение, заливане с течности, механични или ел. претоварвания, неизправности в захранващата мрежа, токови удари, природни бедствия /гръмотевици, наводнения, пожар/ , зареждане с неоригинални зарядни устройства или други външни въздействия извън контрола на Производителя, Вносителя, Търговеца или Сервиза.
 • Вносителя, търговеца и сервизът не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби вследствие на дефекта на стоката или престоя и в сервиза.
 • Дефектирала стока се доставя в оригиналната си опаковка. В противен случай сервизът /търговецът/ не носи отговорност за козметични повреди по корпуса вследствие на престоя в сервиза.

7. Гаранцията отпада при възникнал дефект по вина на клетъчната мрежа

8. При рекламация носете касовата бележка и по възможност гаранционната карта. В противен случай гаранцията на апарата е невалидна.

9. На поправен или подменен продукт не се дава продължен или подновен гаранционен срок.

10. При постъпване в сервиза на фирмата, се издава сервизен протокол (в два екземпляра), попълнени от служител и подписани от клиента. Максималният срок за отстраняване на повредата е 30 работни дни от датата на приемане на апарата. При постъпване на уред в сервиза фирмата не предоставя оборотен апарат на клиента.

11. Няма законово предписание за максимален брой ремонти, които налагат замяната на апарата.

12. Повредата на стоката в рамките на гаранционния срок не е автоматично основание за подмяна с нова.

13. Рисковете по доставката до сервиза и обратно са за сметка на купувача. Стоката трябва да е надлежно опакована, в противен случай фирмата не носи отговорност при транспортирането им.

14. Фирмата и сервизът не носят отговорност за пропуснати ползи и загуби в следствие на дефектна стока и престоя на същата в сервиза.

15. Фирма Мобайл 1 ЕООД не извършва ремонт или сервизиране на стоки с изтекла или невалидна гаранция.

Настоящите гаранционни условия не ограничават правата на потребителя съобразно Българското законодателство.