...
  

Честотни Инвертори • Честотни Регулатори

Показване на 24 резултата


Статии за вас

Видеоклип за вас

Какво Представляват Честотните Инвертори ?

Честотните инвертори също известни, като честотни регулатори са електронни устройства, които преобразуват променлив ток от една честота в променлив ток с друга честота. Чрез тях се намалят оборотите при трифазните асинхронни двигатели, като това се случва без загуба на мощност

Мощността на честотния инвертор е желателно да бъде поне 20% по-голяма от мощността на двигателя, за който ще го използвате. Например, ако имате трифазен двигател с мощност 1.5 kW е желателно да вземете честотен инвертор с мощност не по-малка от 1.8 kW. Най-често се използват за контролиране на един или няколко асинхронни електродвигателя, като значително намалят разхода на електрическа енергия.

Те имат опция за плавен старт, функция за промяна на посоката на въртене (reverse), захранване на трифазен двигател с монофазен ток, задаване на определено време за достигане на максималната скорост и много други. 

свързване на монофазен честотен инвертор с трифазен асинхронен електродвигател

Схема на свързване на честотен инвертор с монофазен вход към трифазен асинхронен електродвигател

 

Как Работят Честотните Регулатори?

Честотните регулатори работят, като променят честотата на електрическата енергия доставяна до двигателя. Това се постига чрез преобразуване на напрежение. Скоростта на двигателя може да бъде контролирана, като се променя честотата на това променливо напрежение.  

 

схема на трифазен честотен регулатор - инвертор
Принципна схема на честотен инвертор с трифазен вход и трифазен изход

 


  Където Т3 е токов трансформатор, който измерва тока на входа на честотния инвертор, а Т1 и Т2 измерват тока на изхода. Ако тока на изхода е различен от тока на входа ще сработи защитата от късо съединение. В лявата част на схемата се намира шест импулсен токоизправител, където входящия променлив - AC трифазен ток се преобразува на DC прав ток с помощта на диоди. Те пропускат ток само в едната посока. В средата на схемата се намира DC филтър/буфер с кондензатор и съпротивление. В дясната страна се намират блок IGBT транзистори, където отново постоянния ток се превръща в променлив.  Приложение

Честотните регулатори са важен компонент в много от съвременните индустрии. Те се използват в широк спектър от приложения, като:

  1. Производство: Скоростта на двигателите на машините често трябва да се контролира в процеса на производство. Честотните инвертори позволяват на операторите да настройват скоростта на двигателите за оптимизиране на производствения процес.
  2. Водоснабдяване и канализация: Тези устройства се използват за контролиране на скоростта на помпите, което позволява по-ефективно управление на водата.
  3. Вентилация: Честотните инвертори позволяват на вентилаторите и помпите във вентилационни системи да работят с различни скорости, което позволява по-прецизен контрол на температурата и влажността.
  4. Лифтове и ескалатори: Устройствата контролират скоростта на двигателя, който движи лифта или ескалатора, осигурявайки безопасност и комфорт на пътниците.
  5. CNC фрези и гравиращи машини, универсални фрези и стругове, гриндери-лентови шлайфове за ножове, настолни бормашини, полиращи машини
  6. Бутални и ротационни компресори, помпи с положително изместване, подемници, режещи машини, центробежни вентилатори, турбинни помпи

При нас може да намерите два типа честотни регулатори:

  • Честотен инвертор с монофазен вход и трифазен изход - за свързване само на трифазни асинхронни електродвигатели. Най-купуван от този тип е Честотен инвертор Flix P91
  • Честотен инвертор с трифазен вход и трифазен изход - за свързване само на трифазни асинхронни електродвигатели. Най-купуван от този тип е Честотен инвертор Flix TN-2.2

Закупуване на Регулатор на Обороти от Mobile1.bg

Променливо честотните регулатори играят ключова роля в множество индустрии и приложения.  Фирма Мобайл 1 ЕООД предлага богат асортимент от честотни регулатори на топ цени.

В нашия онлайн магазин може да поръчате бързо и лесно, при нужда от консултация може да ни пишете на sales@mobile1.bg или да се обадите на телефон - 0882 555 648

Вижте още: Машини и Инструменти, Микроскопи и Лабораторни Захранващи Блокове

Често Задавани Въпроси

VFD (Variable Frequency Drive) или пременливо честотно устройство се използва за контролиране на скоростта на електромотори, като променя честотата и напрежението на захранващия ток. Това позволява фина настройка на работата на моторите, повишавайки тяхната ефективност и намалявайки енергопотреблението.

Не, VFD не са подходящи за управление на DC мотори. DC моторите се управляват чрез контролиране на напрежение и тока на полето, без да имат нужда от честотен контрол. За DC мотори се използват отделни контролери за скоростта.

Да, честотния инвертор използва конвертор от AC към DC, след което преминава през DC шина (bus) и инвертор от DC към AC. Този процес позволява на VFD да произведе променлив ток с регулируема честота и напрежение, което е идеално за контрол на скоростта на AC моторите.

Пременливо честотните устройства са съвместими с повечето AC мотори, но има и изключения. Например VFD не са подходящи за мотори, които изискват високи пускови моменти. Препоръчваме да се консултирате с производителя на мотора и с квалифициран електротехник, за да сте сигурни, че честотния инвертор е съвместим с вашата конкретна система.

Пременливо честотните устройства VFD приемат променливотоково напрежение (AC) с вход 220V или 380V, преобразуват го в постояннотоково напрежение (DC) и след това чрез електронни технологии го преобразуват обратно в променлив ток (AC) с регулируема честота и напрежение и изход 220V или 380V. Този процес позволява прецизно контролиране на скоростта и мощността на AC моторите.

Best Seller
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.