Защита на лични данни

Съхранение, обработка и използване на лични данни

Неизменна част от политиката на фирмата е съблюдаването на конфиденциалност по отношение на личните данни на Потребителите, в случаите, когато последните са ги предоставили на Доставчика. Съхранението, обработката и използването на личните данни се извършва изцяло в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Mobile1.bg има правото да използва IP адресите и други данни на потребителите, които му позволяват да предприеме юридически процедури в защита на интересите си.

Ние не отдаваме, продаваме или по друг начин разпространяваме Вашите лични данни на трети страни по никакъв повод, освен когато това не е наложено по силата на закон или съдебна заповед!

  • Употреба на наличния софтуер – наличният софтуер е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техни дистрибутори и партньори. При положение, че желаете да ползвате софтуера, е необходимо да се свържете със съответните собственици.
  • Предоставяне на препратки към други сайтове – www.mobile1.bg предоставя тези връзки единствено като удобство за потребителите. Ние не контролираме тези сайтове и не носим никаква отговорност за тяхното съдържание.
  • Връзки към страницата на www.mobile1.bg – подобни връзки са допустими, но при създаването на всяка такава препратка се счита, че собственикът на сайта е приел настоящите Общи условия. Препратките към сайта ни могат да бъдат направени само ако с това не се копира съдържанието на дадена страница от сайта, не се променя и/или допълва информацията в него и не се създава впечатление, че фирмата ни препоръчва даден сайт и рекламираните в него продукти. За повече информация се свържете с нас на посочените координати www.mobile1.bg